Keskustelu vertauksista jatkuu, vieraana Rovasti Jouko Koistinen. Tarkoitus on herättää ajatuksia, ei tarjota valmista tietoa, joten kertokaa omat mielipiteenne aiheesta verkkosivullamme.